W Siłowni Szczęśliwej Drogi młodzież z domów dziecka i rodzin zastępczych dostaje od nas wszechstronne wsparcie. W codziennej pracy wzmacniamy ich poczucie własnej wartości, wzbudzamy postawę proaktywną i pozytywne myślenie, wyposażamy w kompetencje pomocne w rozpoczęciu dorosłego, samodzielnego życia.

Na warsztatach i spotkaniach odkrywamy talenty młodych ludzi i pokazujemy jak wykorzystać je w życiu osobistym, edukacyjnym i zawodowym. Biorąc pod uwagę mocne strony, zainteresowania, możliwości i sytuację wychowanka, wspólnie z nim przygotowujemy indywidualny plan rozwoju i pomagamy go realizować.

W ramach programu Siłowni wychowankowi towarzyszy asystent usamodzielnienia. Spotyka się z nim, słucha, rozmawia, pomaga podjąć właściwą decyzję, a kiedy trzeba, załatwia sprawy i organizuje pomoc materialną.

Naszym wychowankom stawiamy realne cele, do których konsekwentnie dążymy.

Obecnie pod opieką mamy 120 wychowanków:

  • 30 osób w Siłowni w Piasecznie, której funkcjonowanie finansowane jest ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego. Siłownia mieści się pod adresem: ul. Kościuszki 32a/112).
  • 90 osób w Siłowni w Warszawie w ramach projektu współfinansowanego przez m.st. Warszawę pn. „Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych w Siłowni Szczęśliwej Drogi”. Siłownia mieści się pod adresem al. Jerozolimskie 113/115 (antresola).