Spotkania interaktywne, w czasie których młodzież i ich opiekunowie biorą udział w ćwiczeniach intelektualnych, ruchowych, grupowych, pracują projektowo po to, aby poznać mechanizmy kształtowania dobrego charakteru, istotę budowania relacji, etapy podejmowania właściwych decyzji.

Młodzież odkrywa

  • jak ważne są relacje i jak dużo zależy od tego jakimi ludźmi się otaczamy,
  • że rozwijanie dobrego charakteru wymaga czasu i wytrwałości i jak jest ważne dla podtrzymywania dobrych relacji,
  • zależność między dobrym charakterem a piękną, nierozerwalną więzią z drugą osobą opartą na fizycznej, emocjonalnej i duchowej wspólnocie; właściwe miejsce dla relacji seksualnych,
  • umiejętność podejmowania właściwych decyzji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach i jak pomaga w tym dobry charakter,
  • jak planować przyszłość na podstawie zdobytej wiedzy, jak podążać drogą będącą konsekwencją podjętych decyzji.
drogowskazy
Depositphotos_18768325_m-2015

Opiekunowie poznają swoich podopiecznych

Nasz program składa się z warsztatów dla młodzieży i ich opiekunów. Zauważyliśmy, że dużo lepszy efekt przynosi praca zarówno z wychowankami, jak i ich opiekunami. Dzięki temu dorośli lepiej poznają młodzież i rozumieją problemy wieku dojrzewania. Taki dwubiegunowy system warsztatów zbliża do siebie młodych ludzi i ich opiekunów.

W programie

Program warsztatów jest elastyczny – dostosowywany do potrzeb i możliwości grupy. Dla podopiecznych przewidzianych jest osiem spotkań, dla ich opiekunów cztery.
Po każdych zajęciach uczestnicy otrzymują materiały uzupełniające poruszane zagadnienia.

Czas trwania – 5 miesięcy
Liczba uczestników – 20 podopiecznych i 20 opiekunów
Pomóż nam zorganizować warsztaty. Wesprzyj nas finansowo.

[/column]